Opis

Bis

80% Merlot, 20% Modri pinot
2017
Istra – Slovenija
Pod Kortinca, Pesjanec, Vala – 19 let
jugovzhod, jugo zahod
Fliš, sestavljen predvsem iz morskih sedimentov, laporja in poščenjaka
Ročna trgatev
5 dni v stiku z jagodno kožico (maceracija)
Cisterne, avtohtone kvasovke
Da, z avtohtonimi bakterijami
5 mesecev na drožeh v cisternah
Ne, groba filtracija
6.333 steklenic 750ml, februarja 2019
15 % vol.
5,20 g/l
30 mg/l
Biodinamična
Ekološko, Demeter