Opis

Refošk

Refošk
2017
Istra – Slovenija
Pod Kortinca (14, 17,10 let)
Jugovzhod
Fliš, sestavljen predvsem iz morskih sedimentov, laporja in poščenjaka
Ročna trgatev
4 dni hladne maceracije in 7 dni fermentativne maceracije
Cisterne, avtohtone kvasovke
Da, z avtohtonimi bakterijami
20 mesecev inox cisternah
Ne, groba filtracija
6.621 steklenic avgusta 2019
14,50% vol.
6,20 g/l
28 mg/l
6 mg/l
Biodinamična
Ekološko, Demeter